İlaç Etiketleri

Koluman etiket tarafından üretilen ilaç etiketleri kalite güvenliği ve belli standartlara uygun olmalıdır. İlaç etiketleri için yapıştığı yerden sökülmeyen, açılmayacak kalitede malzemeler kullanılmalıdır. Etiketlerin dağıtımı, depolanması ve kullanımı sırasında oluşabilecek olumsuz koşullara göre üretim yapılır.